Dimitris Chatzivasileiadis ist im Solidaritätshungerstreik

Solidarität mit den politischen Gefangenen in Griechenland !

We wish to inform you about the hunger strike the imprisoned anarchist
Dimitris Chatzivasileiadis is doing from 11/3 to 18/3, in solidarity
with political prisoners in Greece and Turkey, on the occasion of the
visit of Greece’s prime minister to Istanbul on 13/3. Please spread this
news through your networks.
Here follows the announcement in Greek, English and Turkish:
[GR]
Απεργία πείνας του Δημήτρη Χατζηβασιλειάδη 11-18/3 : Αλληλεγγύη με τους
πολιτικούς κρατούμενους σε Ελλάδα και Τουρκία
Στις 13 Μάρτη θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη πριν 2 χρόνια ακριβώς, στις 19 Μάρτη 2020, φυλάκισε 11
επαναστάτες από την Τουρκία, ως αντάλλαγμα για το κλείσιμο των τούρκικων
συνόρων στους μετανάστες. Οι 11 συναγωνιστές καταδικάστηκαν από ελληνικό
δικαστήριο αποκλειστικά με βάση την ευρωπαική λίστα «τρομοκρατίας»,
συνολικά σε 333 χρόνια φυλάκισης. Στην προηγηθείσα συνάντηση του Τσίπρα
με τον Ερντογάν, στις 4 Δεκέμβρη 2017, η ελληνική κυβέρνηση δώρισε στο
τούρκικο φασιστικό καθεστώς, τη φυλάκιση 9 αγωνιστών που βασανίστηκαν
κατά τη σύλληψή τους και απελευθερώθηκαν μετά από 18 μήνες. Το ελληνικό
και το τούρκικο κράτος είναι καλοί συνεργάτες ενάντια στην επαναστατική
πάλη των λαών. Το ελληνικό και το τούρκικο κράτος είναι συνέταιροι στην
πρώτη γραμμή του ΝΑΤΟϊκού ιμπεριαλισμού. Η τούρκικη στρατοκρατία
αποτελεί την αιχμή της ΝΑΤΟϊκής τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή, τη
Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί τον ενδιάμεσο
πατρόνα του τζιχαντικού φασισμού. Η αποικιοκρατική δράση του τούρκικου
φασισμού στο Ιράκ και στη Συρία, μεσολαβεί την ιμπεριαλιστική πολιτική
των ΗΠΑ και την αντεπαναστατική συνεργασία όλων των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων. Η εισβολή του τούρκικου φασισμού στην Αφρίν, που επέβαλε μία
κατοχή εθνοκάθαρσης, με δολοφονίες, απαγωγές και βιασμούς, έγινε με τις
ευλογίες του έλληνα «οικουμενικού» πατριάρχη. Στα βουνά του ιρακινού
Κουρδιστάν από τις αρχές του 2021 ο τούρκικος στρατός χρησιμοποιεί
χημικά αέρια στην απελπιστική προσπάθειά του να ξεριζώσει τις βάσεις του
κουρδικού αντάρτικου. Αλλά οι ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοί του, που κάθε φορά που
θέλουν να εισβάλουν σε μία επικράτεια και να αλλάξουν καθεστώς κουνάνε
τη σημαία της «δημοκρατίας» και «ανακαλύπτουν» χημικά και πυρηνικά όπλα,
κάνουν σα να μη βλέπουν και συνεχίζουν να εξοπλίζουν το φασισμό και να
καταδιώκουν και να φυλακίζουν τους αγωνιστές.
Το ελληνικό κράτος αποτελεί την προκεχωρημένη βάση της ΝΑΤΟϊκής
στρατοκρατίας στην ανατολική μεθόριο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Η
επικυριαρχία της αμερικάνικης στρατοκρατίας και του κεντροευρωπαϊκού
κεφαλαίου στον ελλαδικό χώρο, βαθαίνει χρόνο με τον χρόνο. Ομως η
συνεργασία ελληνικού και τούρκικου κράτους στην ΝΑΤΟϊκή αντεπανάσταση
δεν είναι ούτε περιστασιακή ούτε νέα. Το 1998 η ελληνική κυβέρνηση
παρέδωσε τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν σε τούρκους και αμερικάνους πράκτορες,
κατόπιν της μετωπικής κινητοποίησης του ΝΑΤΟ εναντίον της Συρίας. Ο
ηγέτης του Κουρδικού Κινήματος Ελευθερίας βρίσκεται έκτοτε σε απομόνωση
ενώ άλλοι Κούρδοι και Τούρκοι επαναστάτες είναι επικυρηγμένοι από το
State Department. Στις φυλακές του τούρκικου καθεστώτος σήμερα
διεξάγονται αλλεπάληλες απεργίες πείνας ενάντια στις μακροχρόνιες
απομονώσεις, τη δολοφονική κράτηση των πολιτικών κρατούμενων σε συνθήκες
ασθένειας χωρίς περίθαλψη και τις τηλεκαταδίκες χωρίς δημόσια δίκη και
υπεράσπιση. Αλλά το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κρατάει ομήρους
Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές
Στις 13 Μάρτη θα συναντηθούν οι πρωτοκάθεδροι του ελληνικού και του
τούρκικου αστισμού, για να παζαρέψουν τη μοιρασιά του ποσοστού τους από
τα κέδρη της ιμπεριαλιστικής μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των ενεργειακών
πόρων και ροών της ανατολικής Μεσογείου. Μόλις έχουν πρωτοστατήσει
ενεργά και οι δύο στην ΝΑΤΟϊκή συμμετοχή στον πόλεμο για τα ουκρανικά
εδάφη. Την ίδια μέρα ο ελληνικός και τούρκικος εθνικισμός, θα φωνάζουν
για τον «εχθρό τούρκο» και τον «εχθρό έλληνα».
Έλληνες, Τούρκοι και μετανάστες εκμεταλλευόμενοι, δεν εχουμε τίποτα να
χωρίσουμε. Δεν θα πολεμήσουμε για τα αφεντικά.
Να συγκροτήσουμε κοινό επαναστατικό μέτωπο στις δύο πλευρές των
ελληνοτουρκικών συνόρων.
Να μπλοκάρουμε τον πολεμικό ανταγωνισμό και τον εθνικισμό.
Να καταστήσουμε τον ελληνοτουρκικό χώρο απρόσιτο για την ΝΑΤΟϊκή
στρατοκρατία.
Να ανατρέψουμε την κοινή τους αντεπαναστατική πολιτική.
Να στηρίξουμε την επαναστατική πάλη στην τούρκικη επικράτεια.
Να υπερασπιστούμε τον ελλαδικό χώρο ως τόπο φιλοξενίας και συναδέλφωσης
με τον κατατρεγμένο κουρδικό λαό, το διωκόμενο τούρκικο επαναστατικό
κίνημα και τους ξεριζωμένους μετανάστες.
Λευτεριά στους 11 αγωνιστές από την Τουρκία που κρατούνται όμηροι από το
ελληνικό κρατος.
Ενάντια στα παζάρια των αφεντικών, κοινή πάλη των λαών.
Δεν ξεχνάμε ότι σε μία αντίστοιχη συνάντηση όπως της 13ης Μάρτη, η
προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση επιτέθηκε στο τούρκικο κίνημα.
Δεν ξεχνάμε τον Muhammad Gulzar από τον Πακιστάν και τον Mohammad al
Arab από τη Συρία, που τουφεκίστηκαν από έλληνες μπάτσους στον Έβρο στις
4 Μάρτη 2020, στο αντεπαναστατικό και αντιμεταναστευτικό αλισβερίσι των
χωροφυλάκων της ιμπεριαλιστικής μεθορίου με τη στήριξη της ευρωπαϊκής
ένωσης.
Δημήτρης Χατζηβασιλειάδης
11 Μαρτίου 2022
[ENG]
Hunger strike of Dimitris Chatzivasileiadis 11-18/3: Solidarity with
political prisoners in Greece and Turkey
On the 13th of March Mitsotakis will meet Erdogan. The Mitsotakis
government, exactly 2 years ago, on the 19th of March, imprisoned 11
revolutionaries from Turkey as a trade-off for closing the turkish
borders to migrants. The 11 fighters were convicted by a greek court
solely on the basis of the european list on «terrorism», to a total of
333 years in prison. In the last meeting of Tsipras with Erdogan, on the
4th of December 2017, the greek government gave as a gift to the turkish
fascist regime the imprisonment of 9 fighters who were tortured during
their arrest and who were released 18 months later. The greek and
turkish state are good collaborators against people’s revolutionary
struggle. The greek and turkish state are partners on the first line of
NATO’s imperialism. Turkish military rule is the cutting edge of NATO
terrorism in the Middle East, the Mediterranean and the Black Sea. In
this context it represents the intermediate patron of jihadist fascism.
The colonial activity of turkish fascism in Iraq and Syria mediates for
the imperialist policy of the USA and for the counter-revolutionary
collaboration of all imperialist powers. The invasion of turkish fascism
in Afrin, which imposed an ethnic cleansing occupation, with murders,
abductions and rapes, was carried out with the blessings of the greek
«ecumenical» patriarch. In the mountains of the Iraqi Kurdistan since
the beginnings of 2021, the turkish army is deploying chemical weapons
in its desperate attempt to uproot the bases of the Kurdish guerrilla
struggle. But its NATO allies, who, every time they want to invade a
territory and to change the regime they wave the flag of «democracy» and
«discover» chemical and nuclear weapons, pretend not to see, and
continue to arm fascism and to persecute and imprison fighters.
The greek state is an outpost of the NATO military rule in the east
border region of european capitalism. The domination of american
military rule and of central european capital in the greek territory is
deepening year by year. But the collaboration of the greek and turkish
state in the NATO counter-revolution is neither temporary nor
unprecedented. In 1998 the greek government delivered Abdullah Ocalan to
turkish and american agents, following NATO’s mobilization against
Syria. The leader of the Kurdish Movement for Freedom has been in
isolation prison ever since, while other Kurdish and Turkish
revolutionaries have a price over their heads by the US State
Department. In the prisons of the turkish regime today, hunger strikes
are taking place, one after another, against the years-long isolation,
the murderous incarceration of seriously ill political prisoners without
medical treatment and the show trials without right to defense. But the
greek state continues to hold Turkish and Kurdish fighters hostage.
On the 13th of March the heads of the greek and turkish bourgeoisie will
meet to haggle on their shares from the profits of the imperialist,
monopolist exploitation of energy resources and flows in the east
Meditteranean. They have just taken an active lead in the NATO
participation in the war for ukrainian territories. On the same day,
greek and turkish nationalism will be shouting about the «enemy turk»
and the «enemy greek».
Greeks, Turks and migrant exploited peoples, there is nothing to divide
us. We will not fight for the bosses.
Let’s construct a common revolutionary front on both sides of the
greek-turkish borders.
Let’s blockade the war antagonism and nationalism.
Let’s make the greek-turkish region unwelcoming for NATO military rule.
Let’s overthrow their common counter-revolutionary policy.
Let’s support revolutionary struggle in the turkish region.
Let’s defend the greek territory as a place of hospitality and
friendship with the persecuted Kurdish peoples, the persecuted turkish
revolutionary movement and the uprooted migrants.
Freedom to the 11 fighters from Turkey who are held hostage by the greek
state
Against the trade games of the bosses, common struggle of the people.
We do not forget that in a similar meeting as the one that will take
place on the 13th of March, the last greek government attacked the
turkish movement.
We do not forget Muhammad Gulzar from Pakistan and Muhammad al Arab from
Syria, who were shot and killed by greek cops in Evros on the 4th of
March 2020, in the counter-revolutionary and anti-migration dealings
between the guards of the imperialist border region with the support of
the european union.
Dimitris Chatzivasileiadis
11th of March 2022
[TR]
Dimitris Hacıvasilyadis’in Yunanistan’da ve Türkiye’deki politik
tutsaklarla dayanışma için 11-18 Mart’taki Açlık Grevi
13 Mart’ta Mitçodakis Erdoğan ile bir görüşmede bulunacak. Bundan tam 2
yıl önce Miçotakis hükümeti, 19 Mart’ta Türkiye sınırlarını göçmenlere
kapatmanın karşılığı olarak Türkiyeli 11 devrimciyi tutsak etmişti.
Yunan mahkemeleri tarafından yalnızca Avrupa’nın „terörizm“ listesi
gerekçesiyle 11 siper yoldaşımız toplamda 333 yıl hapis cezası almıştır.
Çipras’ın Erdoğan’la yaptığı son görüşme olan 4 Aralık 2017’de Yunan
hükümeti, görüşme öncesinde işkencelerle gözaltına alınıp tutuklanan 9
devrimcinin tutsaklığının müjdesini faşist Türk iktidarına vermişti. Ki
bu devrimciler 18 aylık tutsaklıklarının ardından özgürlüklerine
kavuşmuşlardır. Hem Yunan hem de Türk devletleri halkların devrimci
mücadelesine karşı iyi işbirlikçilerdir. Hem Yunan hem de Türk
devletleri NATO Emperyalistlerinin ön saflarında beraber bulunan
ortaklardır.Türk Asker-Devleti, NATO terörizminin Ortadoğu, Akdeniz ve
Karadeniz’deki ayrıt noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, cihatçı
faşizmin de taşeronluğunu yapmaktadır. TC faşizminin Irak ve Suriye’deki
sömürgeci faaliyetleri, tüm emperyalist güçlerin karşı-devrimci
işbirliğine ve ABD’nin emperyalist politikalarına yol yapmaktadır. TC
faşizminin Efrin’i işgali, bu bölgede gerçekleştirilen etnik temizlik,
işlenen cinayetler, kaçırılan insanlar ve tecavüzler Istanbul Fener Rum
Patriğinin lütfuyla beraber gerçekleştirilmiştir. Irak Kürdistanı’nın
dağlarında TC ordusu, Kürt gerillasına karşı yürütülen savaşın
temellerini yok etmek için çaresizce kimyasal silahlar kullanmaktadır.
Ama kimyasal ve nükleer silahları „keşfedip“, „demokrasinin“ bayrağını
sallayan NATO’lu müttefikler her ne zaman TC bir bölgeyi işgal edip bir
rejimi değiştirmek isterse, görmemiş gibi yaparak faşizmi
silahlandırmaya ve devrimcileri tutuklayarak zulme devam etmektedirler.
Yunan devleti, Avrupa kapitalizminin doğu sınırlarında NATO
asker-devletinin ileri karakolluğunu yapmaktadır. Amerikan
asker-devletinin ve Merkez-Avrupa’nın sermayesinin Yunan topraklarındaki
hakimiyeti yıldan yıla derinleşmektedir. Ancak Yunan ve TC Devleti’nin
emsalsiz karşı-devrimci işbirliği sadece bugüne dair değildir. 1998’de
Yunan hükümeti, NATO’nun Suriye’ye karşı seferberliğinin ardından
Abdullah Öcalan’ı Türk ve Amerikan ajanlarına teslim etmişti. Kürt
Özgürlük Hareketi lideri ağır tecrit koşulları altında zindanda
bulunurken diğer Kürt ve Türk devrimcilerin ise başlarına ABD Dışişleri
Bakanlığı tarafından ödül koyulmuştur.
Bugün TC’nin hapishanelerinde kamuya açık yargılamalar ve savunmalar
olmaksızın uzaktan gerçekleşen yargılamalara(SEGBİS), yıllara varan
tecrite ve tedavisiz hastalık koşullarındaki politik tutsaklara
uygulanan katliamcı tutsaklık politikalarına karşı ardı ardına açlık
grevleri yapılmaktadır. Ancak Yunan Devletiyse Türk ve Kürt devrimcileri
rehin olarak tutmaya devam etmektedir.
13 Mart’ta Yunan ve Türk burjuvazisinin liderleri, Doğu Akdeniz’deki
emperyalist, tekelci enerji kaynakları ve akımlarının sömürüsünden elde
edecekleri paylar üzerinde pazarlık yapmak üzere bir araya gelecekler.
Daha yeni Ukrayna toprakları için olan savaşa NATO’nun katılımında aktif
rol oynadılar. Görüşmenin gerçekleşeceği gün hem Yunan ve hem de Türk
milliyetçiliği „düşman türklere“ ve „düşman yunanlara“ karşı
çığırtkanlık yapıyor olacak.
Yunanlar, Türkler, sömürülen göçmenler, birbirimizden ayrılacak hiçbir
şeyimiz yoktur. Patronlar için savaşmayalım.
Türk-Yunan sınırının iki tarafında ortak bir devrimci cephe kuralım.
Milliyetçi ve rekabetçi savaşın önüne set çekelim.
NATO askeri devletini Yunan-Türk topraklarında adım atamayacak hale
getirelim.
Ortak karşı-devrimci politikaları ter yüz edelim.
TC topraklarındaki devrimci mücadeleyi destekleyelim.
Yunanistanı, zulüm gören Kürt halkına, baskı altındaki Türkiye Devrimci
Hareketine ve gurbetteki göçmenlere açık; dostluğun ve
misafirperverliğin diyarı olarak savunalım.
Yunan Devleti tarafından rehin olarak tutulan 11 Türkiyeli Devrimciye
Özgürlük!
Patronların Pazarlarına Karşı Yaşasın Halkların Ortak Mücadelesi!
Unutmayalım ki 13 Mart gibi benzeri bir görüşmenin ardından önceki Yunan
Hükümeti TDH’ye saldırmıştır.
Avrupa Birliği’nin desteğiyle emperyalist hudut bölgesi jandarmalarının
karşı-devrimci ve karşı-mülteci alışverişlerinde, 4 Mart 2020’de Meriç
Nehri’nde Yunan Polisi’nin açtığı ateşle katledilen Pakistanlı Muhammed
Gülzar’ı ve Suriyeli Muhammed El-Arap’ı unutmuyoruz.
Dimitris Hacıvasilyadis
11 Mart 2022